Over Fundatio

Alumnivereniging Fundatio

De alumnivereniging voor alumni van de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Saxion Hogescholen in Enschede

Lidmaatschap van Alumnivereniging Fundatio betekent:

Contact met oud-studenten

AV Fundatio biedt je de mogelijkheid om de contacten op regelmatige basis te onderhouden en zo op de hoogte te bijven van de laatste ontwikkelingen van je oud-studiegenoten. Daarnaast wordt je netwerk elk jaar uitgebreid met nieuwe alumni.


Uitnodiging voor activiteiten

Voor elke activiteit ontvang je een uitnodiging. Jaarlijks zullen twee tot drie activiteiten worden georganiseerd. Hierbij kan het gaan om een borrel, lezing, debat of excursie. Aanmelden voor de activiteit kun je doen via de website. Daar kun je tevens vinden wie zich al heeft aangemeld voor de betreffende activiteit.


Iedereen die de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Saxion Hogescholen succesvol heeft afgerond kan lid worden van de Alumnivereniging Fundatio. Het lidmaatschap is gratis. 
Missie


Alumnivereniging Fundatio wil voor de alumni van de opleiding Vastgoed & Makelaardij van  de Saxion Hogescholen ondersteuning bieden op diverse beroepsgerelateerde en sociale gebieden. De alumnivereniging stimuleert en coacht haar leden door een adequate en actuele werkwijze, door een open communicatie te betrachten en het werken aan continue verbetering van haar activiteiten. De afwisseling qua karakter en aard van de activiteiten stellen de vereniging in staat een optimale mix aan te bieden aan haar leden. Fundatio stelt hoge eisen aan de activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd. Het belang van de alumni staat voorop.


Visie

 

De alumnivereniging Fundatio is een bindende factor tussen alumni, studenten, opleiding, docenten en de dynamische vastgoed sector. Er wordt accent gelegd op het educatieve en sociale karakter van de vereniging: interactie, intervisie en betrokkenheid tussen de alumni, de studenten Vastgoed & Makelaardij, studievereniging Trias Loci en de opleiding Vastgoed & Makelaardij. Een speerpunt van de vereniging is de deskundigheidsbevordering van de leden. Tevens wordt gestreefd naar optimalisatie van het onderwijs. De vereniging wil daarnaast tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de opleiding Vastgoed & Makelaardij, sponsors, de vastgoedsector waarbinnen zij opereert en de maatschappij als geheel.

Lid worden?

 
 
 
 
 
 
 

Heb jij de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Saxion Hogescholen succesvol afgerond? En ben je nog geen lid!? Meld je dan nu aan!

 

2013 Alumnivereniging Fundatio